W najbliższym czasie:
23.10.2019 r. - Środa

17.30 - Nabożeństwo Różańcowe
18.00 - śp. Jadwiga i Tadeusz Olszańscy

24.10.2019 r. - Czwartek

17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i Spowiedź święta (dyżur: ks. Mirosław)
17.30 - Nabożeństwo Różańcowe
18.00 - śp. Marianna i Władysław Sapała, Barbara, Zofia, Stanisław i Józef Słabikowscy
18.00 - śp. Regina Zdanowicz (5 r.)

25.10.2019 r. - Piątek

17.30 - Nabożeństwo Różańcowe
18.00 - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Rafała i Marietty z okazji ślubu
18.00 - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Krystyny Łaskarzewskiej z okazji 80 urodzin

więcej

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich


Zarząd:

  • Aleksandra Górecka-Ostrowska (prezes)
  • Zbigniew Steckiewicz (wiceprezes)
  • Artur Jankowski (wiceprezes)
  • Wiesław Skrętkowski (sekretarz)
  • Katarzyna Kasperowicz (skarbnik)


Komisja Rewizyjna:

  • Ewa Dyro
  • Małgorzata Mihal
  • Paweł Rolikowski


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zostało powołane na zebraniu założycielskim w dniu12 lutego 217 roku. Liczy 32 członków. Działaniami Stowarzyszenia kieruje Zarząd, zaś najwyższą jego władzą jest Walne Zebranie Członków. Nad działaniami Zarządu czuwa Komisja Rewizyjna, która jest organem kontrolnym. 

Jednym z głównych celów statutowych Stowarzyszenia jest prowadzenie szkoły. Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku Warmińskim działalność rozpoczęło 1 września 2018 roku. Nauka w Liceum jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich uczniów chcących realizować w nim swoją edukację oraz akceptujących jego statut. 

Oprócz działalności edukacyjnej Stowarzyszenie może również realizować zadania wpisujące się w jego statut: wspomaganie rodzin w wypełnianiu ich funkcji i zadań, umacnianie instytucji rodziny jako podstawowej komórki społeczeństwa i Kościoła, działanie na rzecz ochrony życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego człowieka, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,podejmowanie przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom, upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu,wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, działalność charytatywna, inicjowanie i czynne wspieranie wszelkich form aktywności społecznej. 

Stowarzyszenie jest otwarte na nowych Członków chcących wspierać jego działania. Wszystkie osoby zaangażowane w prace Stowarzyszenia robią to społecznie. Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich i darowizn.


Statut Stowarzyszenia    

Deklaracja członkowska   

 

 do góry ↑